آخرین مطالب در DotNetGeek

سلام دوباره

بعد از نزدیک یک سال و نیم تصمیم به نوشتن گرفتم دوباره!

 

ممکن است در مواقعی که در نرم افزار خود از سیستم Memebership خود ASP .NET استفاده می کنید بخواهید برای سادگی کار (یا هر دلیل دیگری) اطلاعات جداول مورد نیاز دیتابیس Membership را از یک دیتابیس موجود Generate کرده و آن را بر روی دیتابیس فعلی خود اجرا نمایید. گاهی اوقات پس از اجرای برنامه جدید خود، با پیغام خطای به ظاهر عجیبی برخورد می کنی ...